ReadyPlanet.com


รายงานผลการทำงานของคณะกรรมการสมาคม


    เรียน  สมาชิกและผู้ที่เข้ามาใช้บริการเวบไซด์ของสมาคมทุกท่าน

             ทางสมาคมได้มีการจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริหารหลักเมื่อวันจันทร์ที่ 06.01.2012 ที่ผ่านมา  ซึ่งถือเป็น Årsmøte ของคณะกรรมการชุดบริหาร    

            การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักปีละ 1 ครั้งนี้ถือเป็นกฏระเบียบของทางสมาคมที่ต้องถือปฎิบัติทุกปี (Årsrapport )   เพื่อรายงาน เกี่ยวกับงานด้านเอกสารที่ทางสมาคมจะต้องทำรายงานผลการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาว่าทางสมาคมได้มีกิจกรรม งาน อะไรบ้าง   และรายงานผลการทำงานในวาระต่างๆ   ของการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง   รายงานชื่อคณะกรรมการบริหารทั้งหมด  รายงานชื่อสมาชิกทั้งหมดและบัญชี รายรับ-รายจ่ายของสมาคมตลอดทั้งปี  เป็นต้น   และคณะกรรมการบริหารหลักทุกท่านนี้จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเซ็นรับรองเอกสารต่างๆ    ซึ่งถือเป็นรายงานใหญ่ซึ่งต้องทำทุกๆปี  ปีละ 1 ครั้ง และจะต้องทำการส่งรายงานทั้งหมดนี้ให้กับทางรัฐบาลเพื่อทางรัฐบาลจะได้ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเงินช่วยให้กับทางสมาคมในปี2012นี้    และปีนี้ถือเป็นปีแรกของการได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลของสมาคมเราและรายงานนี้จะต้องแล้วเสร็จและส่งก่อนวันที่25ของเดือนกุมภาพันธ์  2012 มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาคมได้สละสิทธิในการร้องขอเงินช่วยจากทางรัฐบาลทันที 

            และ ข้าพเจ้าในนามตัวแทนของคณะกรรมการบริหารของสมาคมทุกท่าน    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของสมาชิกและขอขอบพระคุณสปอนเซอร์จากทุกๆภาคส่วน   ขอขอบคุณโครงการต่างๆที่ทางสมาคมได้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นศิลปการแสดง  กลุ่มกีฬาเด็กและเยาวชน  และที่สำคัญคือขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจ    ทุกๆคำติ-ชมต่างๆ ของผู้ที่ติดตามผลการทำงานของทางสมาคมเรามาโดยตลอด   

           ทางสมาคมจะทำการรายงานบัญชียอดเงินรายรับ-รายจ่ายของปี2011  ทางด้านหน้าเวบไซด์ของสมาคมเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้ทางสมาชิกทุกท่านได้เข้ามาติดตามและสามารถติดต่อสอบถามได้เมื่อมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม   

            ทางคณะกรรมการบริหารของสมาคมจะทำการพัฒนารูปแบบของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและแข็งแรงมากขึ้นตามลำดับ  และได้เก็บข้อดีและข้อเสียของการทำงานจากทุกๆส่วนของปี2011ที่ผ่านมา  เพื่อนำมาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

            ทางสมาคมขอแจ้งว่าทางสมาคมจะเปิดใช้กระทู้เวบไซด์ของสมาคมนี้ต่อไป   เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง   เพื่อทำการติดต่อสื่อสาร   และเพื่อเปิดกว้างระหว่างผู้เข้าชมเวบไซด์กับสมาคมเรา    สมาชิกกับทางสมาคม    เพื่อทำการรายงานเกี่ยวกับเรื่องงานของทางสมาคม   และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆในทางที่ดี    ท่านผู้ที่ใช้กระทู้สามารถติ-ชมได้แต่ห้ามใช้คำหยาบใดๆไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งสิ้น    กระทู้ที่ทุกท่านได้ทำการเขียนเข้ามาจะไม่ปรากฏบนหน้าเวบไซด์ในทันที  กระทู้ทุกๆกระทู้จะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนอย่างเข้มงวดทุกครั้งก่อนที่ผู้รับผิดชอบจะทำการส่งกระทู้นั้นๆของท่านเข้าไป  ( ไม่เกิน 1 วัน ) ถ้าท่านใดที่ได้ทำการเขียนกระทู้เข้ามาแต่กระทู้ของท่านไม่ได้ขึ้นบนหน้าเวบไซด์นั้นหมายถึงกระทู้ของท่านได้ทำผิดกฎกติกาตามที่ได้กำหนดไว้ทางเราจึงไม่ทำการอนุมัติ

            ทางสมาคมและคณะกรรมการบริหารหลักของทางสมาคมขอขอบพระคุณในความร่วมมือและกำลังใจของทุกๆท่านที่ผ่านมาและจะพัฒนารูปแบบของการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวบไซด์ของสมาคม  กฎระเบียบต่างๆในการทำงาน  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสมาคมคนไทยของเรา

                                                                                                                            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                           อรวรรณ  ตรงต่อศักดิ์

                                                                                                                                ประธานสมาคม     ผู้ตั้งกระทู้ ปส. กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-07 16:38:14กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2011 All Rights Reserved.