ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
ติดต่อฉุกเฉิน
 

 รายละเอียดการ  ติดต่อฉุกเฉิน

-  ติดต่อฉุกเฉินหรือติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะเหตุการณ์ด่วน  ตัวอย่างเช่นโดนทำร้ายร่างกายต้องการความช่วยเหลือด่วน  โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมช่วยติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ   บ้านพักฉุกเฉินหรือต้องการล่ามแปลฉุกเฉินทางโทรศัพท์  เป็นต้น


-  เจ้าหน้าที่ของสมาคมที่รับผิดชอบงานในตำแหน่งนี้ถือกฏระเบียบของ Taushetsplikt อย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษผู้ละเมิดกฎที่เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างชัดเจน


- การรับเรื่องช่วยเหลือตรงจุดนี้จะไม่มีการทำรายงานใดๆให้คณะกรรมการด้วยกันได้รับทราบรวมถึงจะไม่มีการทำรายงานใดๆที่เก็บเป็นข้อมูลไว้กับทางสมาคมทั้งสิ้น

 

 
ชื่อ - เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
เบอร์โทรติดต่อ
E-mail

 

        คุณ  อรวรรณ  ตรงต่อศักดิ์

 

    97 08 81 36      orawan72@hotmail.com
   

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.