ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
Vedtekter
    
 VEDTEKTER FOR THAI FORENING HORDALAND
 
Sist endret på årsmøte  15. 02. 2016.

 

  I PRINSIPPERKLÆRING 

 § 1 Thai forening i Hordaland ble stiftet i Bergen 08. Januar 2010.  Foreningen er åpen for alle individer med thailandsk opprinelse i Hordaland  fylke.

 § 2  Å yte hjelp til Thailandsk som er bosatt i Hordaland.  

Foreningen fungerer først og fremst som støtteorgan for den det gjelder som trenger hjelp til f.eks.advokat , politi , sjukehus , krisesenter og dersom det oppstår en nødsituasjon.

 § 3  Å ha ansvar for sammenkomster for å bevare  tradisjoner og kultur.

 § 4  Fungere som innsamlingsorgan i forbindelse med naturkatastrofer , for å kunne hjelpe den katastroferammende befolkningen.

  II VEDTEKTER

 § 5  Hovedmålsettingen for Thai forening Hordaland er å:

a)    Å hjelpe til individer med thailandsk opprinnelse som trenger hjelp med f.eks. tolk /oversettelser eller til å ta kontakt med advokat, politi, sykehus, krisesenter eller barnevernet.

b)    Være et kontaktorgan mellom innvandrere og de norske myndighetene og de frivillige organisasjonene.

c)    Å bevare og videreføre både thailandske tradisjoner og kultur.

d)    Innsamlingsorgan i forbindelse med naturkatastrofer, for å hjelpe befolkningen som er i vanskelige situasjoner i Thailand.

e)    Innsamlingsorgan for sosialhjelp i Thailand,  f.eks. hjelp til fattige barneskoler,   hjemløssenter og fattige gamlehjem/barnehjem og mye mer.

f)     Være et felles informasjonsorgan for thailandske og for innvandrere og samfunnet generelt.

g)    Bidra til å skape kulturell forståelse mellom innvandrere og det norske samfunnet.

h)    Arbeide for familiens utvikling og samhold gjennom rettferdighet og likebehandling i det norske samfunnet. 

 §  Styrets sammensetning og arbeidsform.  

a)    Styremedlemmene har taushetsplikt i konfidensielle saker.

b)    Styremedlemmenes arbeid er ulønnet.

c)    De faste styremedlemmene i Thai forening Hordaland kan bli fratatt plassen sin hvis de ikke følger forennings regelverk.

d)   De faste styremedlemmene har møteplikt.  De styremedlemmene som ikke møter 5 ganger på   rad uten gyldig grunn, eller ikke oppfyller sine plikter i henhold til  forenings regler skal bes om å vurdere sin stilling i styret.

 e) Nytt styremedlemmene i Thai forening Hordaland  blir valgt hvert 2 år av medlemene i Thai forening. Styret kan bli gjenvalgt hvis medlemmene stemmer for dette.

 f)   For at styret skal være vedtaksdyktig må minst halvparten av styret være til stede. Resolusjoner kan vedtaes dersom de får over halvparten av stemmene.

 § 7   Arbeidsoppgaver for styremedlemmene

     a) Leder

         Lederen skal være ordstyrer for alle styremøter og leder forhandlinger i alle saker. Leder skal koordinere alle saker og handle som talsmann for Thai forening Hordaland. Leder må sammen med kasserer autorisere alle ordinære driftsutgifter. De to må sammen ha ansvaret for den økonomiske situasjonen i organisasjonen og de må sammen disponere kontoer til Thai forening Hordaland. Leder har ansvaret for at alle sekretærer fyller sine funksjoner. Leder skal ha det faglige og administrative ansvar for Thai forening Hordaland. Leder skal påse at de vedtatte målsettinger og planer blir realisert. Leder må påse at saksliste og innkalling til styremøte blir sendt ut i god tid.

         Leder bør ikke sitte i styre for en annen medlemsorganisasjon. Leder i Thai forening Hordaland kan ikke være leder for en annen medlemsorganisasjon.

 b) Nestleder  og  Sekretær.

Nestleder og  / Sekretær  skal fylle de funksjoner eller oppgaver som leder har i lederens fravær. Nestleder og  Sekretær  skal sammen med leder koordinere alle aktiviteter og være til hjelp for de forskjellige. Nestleder skal overta leders funksjoner frem til neste årsmøte dersom leder trekker seg. Hvis leder trekker seg og nestleder overtar lederfunksjonen , styret kan fylle andre ledige verv dersom det er behov for det. 

                                                                                                            Copyright © 2011 All Rights Reserved.