ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot

  
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 
 • วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษด้วย [18])
  • เวลา 7.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยริ้วกระบวนที่ 1 ริ้วกระบวนที่ 2 และริ้วกระบวนที่ 3
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  • เวลา 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง
 • วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 8.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง โดยริ้วกระบวนที่ 4
 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 10.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยริ้วกระบวนที่ 5
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยริ้วกระบวนที่ 6 
 
**************************************************************************
  
 

Kurs 1   Internkontroll - Mat ( IK-MAT) 
                       ระบบการควบคุมการทำอาหารให้ปลอดภัย
 
   Kurs  2   Matallergi  og  Matintoleranser.
                    โรคภูมิแพ้อาหาร กับ ภาวะเเสลงอาหาร 
  
 
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดคอสของ ปี 2017 ได้ตามด้านล่างนี้
สำหรับท่านใดที่สนใจจะให้ทางสมาคมไปเปิดคอสสอนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 
 คุณ อรวรรณ เบอร์ 97 08 81 36 / ID Line : 97088136
 
 
Kurs 1  Sted :  Telemark. Lørdag 25.02.2017.
Herøya Idrettsforening Klubbhus.
Fjordgata 29,3936 Porsgrunn. (ปิด) 
 
Kurs 1   Sted : Haugesund. Lørdag  11.03.2017.
         Moksheimstien 10, 5542 Karmsund. (ปิด)  
 
Kurs 1  Sted : Trondheim.  Lørdag 22.04.2017.
Olavkvartalet 6 etg. Instittut for Musikk avd. NTNU. (ปิด)
 
Kurs 1  Sted : Bergen. Lørdag  29.04.2017.
 
Landåsveien 26,5097 Bergen. (ปิด)
 
Kurs 1   Sted : Oslo.  Lørdag  06.05.2017.
 Eldorado - Kultur siden 1819, Torggt 9A, 0181 Oslo. (ปิด)
 
 Kurs 1  Sted : Stavanger / Sandnes. Lørdag 01.07.2017
Gausel Bydelshus. heddeveien 141, 4033 stavanger. (ปิด)
 
                       Kurs 1  Sted : Bergen.  Lørdag 22.07.2017. (ปิด)
Landås Meninghets Eldresenter. Landåsveien 26, 5097 Bergen.
 
Kurs 1   Sted : Ålesund.    Lørdag 02.09.2017. (ปิด)  
Grendalokalet. Reitehaugen 8,6037 Eidsnes.
   
Kurs 2  Sted : Tronheim.   Lørdag 30.09.2017. (ปิด)
   Byåsen skole Bøckmans veg 107,7022  Trondheim.( kultur bygg)
  
Kurs 1 og 2  (IK-mat og matallergi) Sted : Stavanger/Sandes
Lørdag og søndag  21 - 22 Oktober  2017. Kl. 11:00-18:00  
Sted: Tjensvoll Bydelshuset.
Morgedalsveien 60,4021 Stavanger.
Pris : 500  Kr.  ต่อ 1 Kurs 
ราคารวมค่าอาหาร ชา/กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ 
คุณ น้ำผึ้ง 97 76  99 28 และ คุณ เมย์ 96 81 17 47
 
  
Kurs 1 og 2 (IK Mat og Matallergi)  Sted: Oslo
Lørdag og søndag  25 - 26 November 2017 Kl.11:00 - 18:00
Sted : Norsk Taiji Senter. Kirkegata 1-3 , 0153 Oslo.
Pris : 500 kr. ต่อ 1 Kurs  
ราคารวมค่าอาหาร ชา/กาแฟ เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครได้ที่
คุณ ชญาณินท์ ( มุก) 45 51 49 29 / FB.Chayanint Seesang Eide 
 
 
Kurs 2 ( Matallergi) Sted: Bergen
Lørdag 04 November 2017  Kl. 11:00-18:00
Sted: Landåsveien 26, 5097 Bergen (3etg.)
Pris: 450 kr.
ราคารวมค่าอาหาร ชา/กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครได้ที่
คุณ หน่อย 97 08 81 36  /  ID Line 97088136 
 
 
Kurs 1 (IK Mat)   Sted : Drammen
Lørdag 02.12.2017    Kl. 11:00-18:00
Sted: จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Pris : ___ kr.
ราคารวมค่าอาหาร ชา/กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  คุณ เมี่ยง 477 69 945
 
Kurs 2  (Matallergi)  Sted: Ålesund
Lørdag 02 Juni 2018  Kl.11:00-18:00
Sted: จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Pris: 500 Kr.
ราคารวมค่าอาหาร ชา/กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศณียบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
คุณ ไหม 45 80 64 60  หรือ  คุณ ธนพร  40 53 15 15 / 92 35 65 24
 
 
  
 
Kurs 1

โปรแกรมการอบรม   เวลา 11:00-18:00 น. (โดยประมาณ)    

 
หัวข้อเรื่อง
ผู้ฝึกอบรม
***  IK-MAT คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ?

***  การฝึกอบรมบุคลากร/พนักงานมีความสำคัญอย่างไร ?

 
Orawan  Mejia.

***  แนวทางเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร

***  สุขอนามัยของมือ  ความสะอาดส่วนบุคคลและชุดทำงาน

***  อนามัยของผู้ประกอบอาหารและผู้เสิร์ฟอาหาร

***  อนามัยของการประกอบอาหาร

***  การควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บรักษาอาหาร / วัตถุดิบที่ถูกต้อง

 
 
 
Sanga  Intajak.

                                    พัก 15 นาที

 

***  มาตรการการตรวจสอบเรื่องคุณภาพ  ความสะอาดและความปลอดภัยด้านอาหารและสถานที่ประกอบการ ของ Mattilsynetและบทลงโทษ

***  สิทธิและอำนาจของ Mattilsynet ในการเข้าตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารทุกขนาดทุกประเภทตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

***  กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ Mattilsynet ที่ควรรู้

 
 
    Mattilsynet   
Seniorinspektør.

                                     พัก 15 นาที

 

***  การจัดแบ่งพื้นที่ครัวอย่างถูกสุขลักษณะ

***  มาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ

***  แนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหาร

 
 

  Sanga Intajak.

*** โรคติดต่อ  เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียที่สามารถติดต่อได้ทางอาหารขั้นพื้นฐาน                     

***  สัตว์พาหะนำโรค  วิธีการควบคุมดูแลและกำจัด
*** คุณภาพของน้ำดื่มและน้ำที่นำมาใช้ในการประกอบอาหาร
 
   
  Sanga Intajak.

                                      พัก 20 นาที

 
***  แนะแนวทางเกี่ยวกับเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบในการเปิดร้านอาหาร

***  การทำครัวที่บ้าน / การเช่าครัวเพื่อทำธุรกิจขนาดเล็กและกฎต่างๆที่ควรรู้

 
 Orawan  Mejia.
 
*** จัดแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมและรายงานผล
 
 

 

Kurs 2

Matallergier og matintoleranser.  

โรคภูมิแพ้อาหารและภาวะแสลงอาหาร 

โปรแกรมการอบรม   เวลา 11:00-17:00 น. ( 6 ชม. โดยประมาณ)    
 

                             หัวข้อเรื่อง

    ผู้ฝึกอบรม

 

 *** Matallergier og matintoleranser คืออะไร ?                                                  แตกต่างกันอย่างไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ?

 

         Sanga Intajak.

 
***  โรคภูมิแพ้อาหารเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
***  สาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้อาหาร                                                          
***  ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าแพ้อาหารและแพ้อาหารชนิดใด
 
         Sanga Intajak.
                                 พัก 15 นาที
 
 
***  อาการแพ้อาหารป้องกันได้อย่างไร ?
***  อาการแพ้อาหารอันตรายอย่างไร ?                                                          
***  การให้ความช่วยเหลือผู้ที่เกิดอาการแพ้อาหารในเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์
 
 
 
       Sanga Intajak.
 

                                                                พัก 15 นาที

 

 

***  อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้หลัก 14 ชนิดที่เป็นกฎข้อบังคับตามหลักสากลมี        อะไรบ้าง ?

***  วิธีการให้ข้อมูลอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่ถูกต้อง

***  การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุเพื่อจําหน่าย ข้อความในฉลาก.  เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลากที่ถูกต้อง

***  การแสดงเมนูของอาหาร  ข้อความในเมนู   และวิธีการแสดงเมนูที่ถูกต้อง
 
 
 
 
 
    Orawan  Mejia.
 
***  อาหารเจและอาหารมังสาวิรัตแตกต่างกันอย่างไร?

      Veganmat og Vegetarmat.

***  Glutenfri  og laktosefriคืออะไร ?

***  การแสดงเมนู Veganmat og Vegetarmat และ Glutenfri  og 
        laktosefri  ที่ถูกต้อง
 
***  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ทดแทน
 
 
 
 
     Orawan  Mejia.

                                 พัก 20 นาที

 
 
( หลักสูตรเสริม)คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย  วิธีการปฏิบัติตัว  
การใช้อุปกรณ์และเทคนิคการดับไฟที่ถูกต้อง
 
       Orawan Mejia.

 

*** จัดแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมและรายงานผล

 

 

 

                                                                                                                                                 วิทยากรผู้สอน/ฝึกอบรม : Sanga Intajak.  

       BSc in Nursing, MSc in Health Economics and PHdc in Bioethics.            

 - วิทยากรรับเชิญจากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค: 

 Mattilsynet  Seniorinspektør .

        - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการอบรม : Orawan T.Mejia. 

      Nestleder i kjøkken (26 år), HMS for øverste leder og Internkontroll IK-mat med HACCP, Brannvernleder og Allergi & intoleranse Helsedesign.     

     ทางสมาคมได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอาหาร ( mattilsyn ) เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ " ระบบการควบคุมการทำอาหารให้ปลอดภัย "  โดยใช้หลักสูตรการสร้างมาตราการการควบคุมเพื่อป้องกัน   วิเคราะห์สาเหตุเพื่อลดความเสี่ยง   จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา   รวมถึงโรคภูมิแพ้อาหารและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน  การดูแล/ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เกิดอาการแพ้อาหารอย่างเฉียบพลันก่อนถึงมือเเพทย์  

จุดประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการยกระดับมารตราฐานของธุรกิจครัวไทย  คนไทยและอาหารไทยให้มีศักยภาพสู่มาตราฐานสากล  สร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น   

      ท่านสามารถนำใบประกาศไปใช้ประกอบเอกสารเพื่อการเปิดธุรกิจทางด้านร้านอาหาร   ประกอบการสมัครงานเกี่ยวกับด้านอาหารและใช้สำหรับประกอบการเช่าสถานที่ขายของในงานไทยแฟร์หรืองานแสดงร้านอาหารทั่วไป  

             
 
 
งาน Thai Food Festival.
 
Lørdag 26.08.2017  Kl. 09:00 - 19:00
Sted : Tårnplassen , Bergen Tinghuset.
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อรวรรณ  97 08 81 36
เต๊นท์เช่า ( เต็ม )
 
 
 
 
                                                                                      
   
 
 

 

More...

More...

More...sponser


Copyright © 2011 All Rights Reserved.