ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot

 
 สมาคมคนไทย TFH ทำงานประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ
ของประเทศนอร์เวย์และสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ.กรุงออสโล เป็นหลัก  
" เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย "
 
**************************************************************************
 
 

Mattrygghet og matsikkerhet kurs.
ความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นใจในการทำอาหารให้ปลอดภัย
 
Lørdag  29.10.2016.  Kl. 12:00 - 18:00
Sted : Landåsveien 26 , 5097 Bergen.
Pris : 350,- kr. ( รับจำนวน 60 ท่าน )
ราคารวมค่าอาหาร -ชา / กาแฟ  ของว่าง เอกสารคู่มือการอบรมและใบประกาศ
 
ทางสมาคมขอแจ้งปิดการรับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมมาณ.ที่นี้
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดตามการเปิดอบรมคอสครั้งใหม่ได้ในปีหน้า
 
 
                                             โปรแกรมการอบรม ( ครั้งที่ 2 )                                                       

เวลา

หัวข้อเรื่อง

ผู้ฝึกอบรม

12:00 –12:45

เปิดลงทะเบียนและรับประทานอาหาร

 

 

 

12:45–13:45

*แนะแนวทางเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและความสอาด

*การควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บรักษาอาหาร/วัตถุดิบที่ถูกต้อง  รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิเวลาขนส่ง/ขนย้าย

*การจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องใช้และพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

Sanga Intajak.

13:45–14: 00

                               พัก  ( 15 นาที )

 

 

14:00–14:50

*การป้องกันการปนเปื้อนของอาหารกับการเกิดโรค/อาหารเป็นพิษ      

*โรคติดต่อ  เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียที่สามารถติดต่อได้ทางอาหารขั้นพื้นฐาน

 

Sanga Intajak.

 

14:50–15:00

                             พัก  ( 10 นาที )

 

 

15:00–16:30

*มาตรการ การดำเนินการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ  ความสอาดและความปลอดภัยของ Mattilsynet และบทลงโทษ

*กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ Mattilsynet ที่ควรรู้

 

Margrethe  Wold.

1630-16:50

                                 พัก ( 20 นาที )

 

16:50-17:20

*ช่วงเวลา ถาม – ตอบ ปัญหาและข้อสงสัยที่ต้องการรู้เพิ่มเติม

 

Sanga Intajak.

Orawan Mejia.

17:20–18:00

*จัดแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมและรายงานผล

 

    - ผู้รับผิดชอบฝ่ายฝึกอบรม : Sanga Intajak.  

      BSc in Nursing, MSc in Health Economics and PHdc in Bioethics.          

    - วิทยากรรับเชิญจากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค:     

      Margrethe  Wold.  Mattilsynet  Seniorinspektør .

    - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการอบรม : Orawan Mejia. 

      Kjøkken nestleder (26 år). HMS og Internkontroll IK-mat med HACCP.

          ทางสมาคมได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอาหาร  ( mattilsyn ) เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ " ทำอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย " พร้อมใบประกาศรับรองการอบรม          

           ท่านสามารถนำใบประกาศไปใช้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านร้านอาหาร   ประกอบการ    สมัครงานเกี่ยวกับด้านอาหารและใช้สำหรับประกอบการเช่าสถานที่ขายของในงานไทยแฟร์หรืองานแสดงร้านอาหารทั่วไป  

             
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
             
คุณ อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์  TLF. 97088136      
                                                                          
 
 
 
 
 
  
   
 
              

 

More...

More...

More...

sponser


Copyright © 2011 All Rights Reserved.