ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot

 
 
 
 
 
สมาคมคนไทย TFH ทำงานประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ
ของประเทศนอร์เวย์  สถานเอกอัครราชฑูตไทยณ.กรุงออสโล  สมาคมคนไทยและองค์กรณ์ต่างๆ เป็นหลัก  
" เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย "
 
**************************************************************************
 
 
1. ติดตามรายละเอียดงานBergenไทยแฟร์ วันเสาร์ ที่ 10 juni 2017ได้ตามด้านล่างนี้
 
2. ติดตามรายละเอียดการเข้าอบรมมาตรฐาน สบส.ของร้านนวดไทยได้ตามด้านล่างนี้
 
 

Internkontroll for matsikkerhet ( IK-MAT) kurs.
ระบบการของการทำอาหารให้ปลอดภัย
 
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดคอสของ ปี 2017 ได้ตามด้านล่างนี้
สำหรับท่านใดที่สนใจจะให้ทางสมาคมไปเปิดคอสสอนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณ อรวรรณ เบอร์ 97 08 81 36
 
 
สถานที่ :  Telemark
Herøya Idrettsforening Klubbhus.
Fjordgata 29,3936 Porsgrunn. (Ved Rema 1000)
  
Lørdag   25.02.2017. KL. 11:00-18:00
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ พิม  เบอร์ 45 07 88 66
หรือ FB : Pim thai mat takeaway
 
Pris. kr.400,- รวมอาหารและของว่าง ชา/ กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศ 
 
 
สถานที่ : Haugesund.
Norheim skole. Moksheimstien 10, 5542 Karmsund.
 
Lørdag  11.03.2017.  Kl. 11:00 - 18:00
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ วรรณนิภา (น้ำผึ้ง)  เบอร์  97 76 99 28
 หรือ  FB:Thaiforening Haugaland.
Pris. kr. 350,-  รวมอาหารและของว่าง ชา/กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศ
 
สถานที่ : Trondheim.
Olavkvartalet 6 etg. Instittut for Musikk avd. NTNU.
 
Lørdag  22.04.2017  KL.11:00 - 18:00
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ปอนด์  เบอร์ 40 53 15 55
หรือ FB: Pound Stene.
Pris. kr. 350,- รวมอาหารและของว่าง ชา/กาแฟ เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศ
 
สถานที่ : Oslo
 
Lørdag 06.05 2017  KL. 10:00 - 17:00
Eldorado - Kultur siden 1819, Torggt 9A, 0181 Oslo.
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณ ชญาณินท์ ( มุก)  เบอร์ 45 51 49 29
Pris. kr. 500   รวมอาหารและของว่าง ชา/กาแฟ เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศ  
  
 
หัวข้อเรื่อง
วิทยากร
 

·     IK-MATคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ?

·   การฝึกอบรมบุคลากร / พนักงานมีความสำคัญอย่างไร ?

 
 
Orawan Mejia.
 

·    มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร

·   สุขอนามัยของมือ  ความสะอาดส่วนบุคคลและชุดทำงาน

·   อนามัยของผู้ประกอบอาหารและผู้เสริฟอาหาร

·    อนามัยของการประกอบอาหาร

·   การควบคุมอุณภูมิในการจัดเก็บรักษาอาหาร / วัตถุดิบที่ถูกต้อง

 
 
 
 
 
 
 
Sanga  Intajak.
                            
 

·    การจัดแบ่งพื้นที่ครัวอย่างถูกสุขลักษณะ

·   การป้องกันการปนเปื้อนของอาหารที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ

·   แนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหาร

 
 
Sanga  Intajak.
                          
 

·    มาตราการการตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัย คุณภาพ และการให้บริการ ของ Mattilsynet และบทลงโทษ

·    สิทธิและอำนาจของ Mattilsynetในการเข้าตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารทุกขนาดทุกประเภทตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

·    กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ Mattilsynetที่ควรรู้

·   แนะแนวทางเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารและธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทุกขนาดทุกประเภท

 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่
จากกรมอาหาร
                           
 

·    โรคติดต่อ  เชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรียที่สามารถติดต่อได้ทางอาหารขั้นพื้นฐาน

·   สัตว์พาหะนำโรค  วิธีการควบคุมและกำจัด

·   คุณภาพของน้ำดื่มและน้ำที่นำมาเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร

 
 
Sanga  Intajak.
*** คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย  วิธีการปฏิบัติตัว  การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคนิคการดับไฟที่ถูกต้อง                            
 Orawan Mejia.

·   

                         จัดแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมและรายงานผล

Orawan  Mejia.

Sanga  Intajak.
 
 
    - วิทยากรผู้สอน/ฝึกอบรม : Sanga Intajak.  

      BSc in Nursing, MSc in Health Economics and PHdc in Bioethics.          

    - วิทยากรรับเชิญจากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค:     

       Mattilsynet  Seniorinspektør .

    - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการอบรม : Orawan T.Mejia. 

      Kjøkken nestleder (26 år). HMS for øverste leder og Internkontroll IK-mat med HACCP, Brannvernleder.     

     ทางสมาคมได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอาหาร ( mattilsyn ) เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ " ระบบการทำอาหารให้ปลอดภัย " พร้อมใบประกาศรับรองการอบรม  

      ( สำหรับสถานที่ใดที่ไม่สามารถหาวิทยากรจากกรมอาหารโดยตรงมาร่วมอบรมได้  ทางสมาคม TFH ได้มีวิทยากรที่มีอำนาจสอนแทนเทียบเท่าเจ้าหน้าที่จากกรมอาหารพร้อมออกใบประกาศรับรองการอบรมได้เทียบเท่ากัน ) 

      ท่านสามารถนำใบประกาศไปใช้ประกอบเอกสารเพื่อการเปิดธุรกิจทางด้านร้านอาหาร   ประกอบการสมัครงานเกี่ยวกับด้านอาหารและใช้สำหรับประกอบการเช่าสถานที่ขายของในงานไทยแฟร์หรืองานแสดงร้านอาหารทั่วไป  

             
        
 
 
 
 
 
รายละเอียดงาน Thai Fair ปี 2017.
 
 
วัน เสาร์  ที่ 10  juni  2017.
สถานที่ : Tårnplassen 2, ( Tinghuset)
 
สนใจสั่งจองสถานที่และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ อรวรรณ  ตรงต่อศักดิ์  เบอร์ 97 08 81 36
 
 สีเขียว  มีผู้จองเรียบร้อยแล้ว    
สีแดง  ยังคงว่าง
 
 
 
   
 
 
 
   คอสอบรมมาตรฐาน สบส.
 
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

Health Service Standards for Oversea Establishme

 มาตรฐาน สบส.

                                                                          Certified by Ministryof Public Health

                       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุขกรมการอนามัย  กระทรวงวัฒนธรรมสถานเอกอัคราชฑูตไทย ออสโล นอร์เวย์ และ Thai massasje forening.

                     ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจบริการสุขภาพ  จึงได้กำหนดใช้มาตรการในการควบคุมดูแลธุรกิจดังกล่าวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศว่าเมืองไทย ของเรามีกฎหมายที่จะควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ  รวมถึงไม่มีลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวมของชุมชนในประเทศนั้นๆ

                   ต่อไปสถานประกอบการใดที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพ สบส. จึงถือเป็นที่ยอมรับตามสากล สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ      

                   ในปี 2017 จะมีการจัดอบรมมาตรฐาน สบส. ที่วัดไทยนอร์เวย์ (ออสโล)  ส่วนกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง 

                         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ  อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์  เบอร์ 97 08 81 36 ( TFH ) หรือ

คุณ อังคณา Skifjeld.( แอ้ม)  เบอร์ 47 14 09 90 (Thai Massasje Forening)

                                                                                                                         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                    

More...

More...

More...

sponser


Copyright © 2011 All Rights Reserved.