ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot

 
 
 
 
 
สมาคมคนไทย TFH ทำงานประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ
ของประเทศนอร์เวย์  สถานเอกอัครราชฑูตไทยณ.กรุงออสโล  สมาคมคนไทยและองค์กรณ์ต่างๆ เป็นหลัก  
" เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย "
 
**************************************************************************
 
 
1. ติดตามรายละเอียดงานBergenไทยแฟร์ วันเสาร์ ที่ 10 juni 2017ได้ตามด้านล่างนี้
 
2. ติดตามรายละเอียดการเข้าอบรมมาตรฐาน สบส.ของร้านนวดไทยได้ตามด้านล่างนี้
 
 

Kurs 1   Internkontroll - Mat ( IK-MAT) 
                       ระบบการควบคุมการทำอาหารให้ปลอดภัย
 
   Kurs  2   Matallergi  og  Matintoleranser.
                    โรคภูมิแพ้อาหาร กับ ภาวะเเสลงอาหาร 
  
 
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดคอสของ ปี 2017 ได้ตามด้านล่างนี้
สำหรับท่านใดที่สนใจจะให้ทางสมาคมไปเปิดคอสสอนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 
 FB : PS Stene   หรือ คุณ อรวรรณ เบอร์ 97 08 81 36 / ID Line : 97088136
 
 
Kurs 1  Sted :  Telemark. Lørdag 25.02.2017.
Herøya Idrettsforening Klubbhus.
Fjordgata 29,3936 Porsgrunn. (ปิด) 
 
Kurs 1   Sted : Haugesund. Lørdag  11.03.2017.
         Moksheimstien 10, 5542 Karmsund. ( ปิด)  
 
Kurs 1  Sted : Trondheim.  Lørdag 22.04.2017.
Olavkvartalet 6 etg. Instittut for Musikk avd. NTNU. ( ปิด)
 
Kurs 1  Sted : Bergen. Lørdag  29.04.2017.
 
Landåsveien 26,5097 Bergen. ( ปิด)
 
Kurs 1   Sted : Oslo.  Lørdag  06.05.2017.
 Eldorado - Kultur siden 1819, Torggt 9A, 0181 Oslo. ( ปิด)
 
 
Kurs 1  Sted : Stavanger / Sandnes.
Lørdag 01.07.2017.    KL. 11:00-18:00
  สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
Pris : 350 kr.
ราคารวมค่าอาหาร ของว่าง ชา/กาแฟ   เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตร
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ :
คุณ น้ำผึ้ง 97 76 99 28 / คุณ เมย์  96 81 17 47
 
 
Kurs 1    Sted : Ålesund.
Lørdag 02.09.2017.  Kl. 11:00 - 18:00  
สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
Pris : 500 kr.
ราคารวมค่าอาหาร ของว่าง ชา/ กาแฟ เอกสารประกอบการเรียนและประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
คุณ ใหม่  45 80 64 60  หรือ  คุณ ธนพร  40 53 15 15 / 92 35 65 24
 
 
Kurs 2   Sted : Tronheim.
Lørdag 30.09.2017.  Kl. 11:00 - 16:00
   Byåsen skole Bøckmans veg 107,7022  Trondheim.( kultur bygg)
 
Pris : 500 kr.
ราคารวมค่าอาหาร  ของว่าง ชา/กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตร
 
หลังเวลา 16 :00 น. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรรื่นเริง  ภายในงานมีการแสดง  คาราโอเกะ  
ดิสโก้เธคและมีซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม
 บัตรเข้างานราคา  50 โคร  (บัตรสามารถแลกเครื่องดื่มได้ 1 ที่)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  คุณ  ธนพร  40 53 15 55 / 92 35 65 24
 
Kurs 1 og Kurs 2  Sted : Oslo
Lørdag og Søndag  14 - 15. 10 .2017.  Kl._________ 
Sted : จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Pris : _____ Kr.
ราคารวมค่าอาหาร ชา/กาแฟ  เอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ คุณ ชญาณินท์ (มุก) 455 14 929
Facebook : Chayanint Seesang Eide
  
 
Kurs 1

โปรแกรมการอบรม   เวลา 11:00-18:00 น. (โดยประมาณ)    

 
หัวข้อเรื่อง
ผู้ฝึกอบรม
***  IK-MAT คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ?

***  การฝึกอบรมบุคลากร/พนักงานมีความสำคัญอย่างไร ?

 
Orawan  Mejia.

***  แนวทางเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร

***  สุขอนามัยของมือ  ความสะอาดส่วนบุคคลและชุดทำงาน

***  อนามัยของผู้ประกอบอาหารและผู้เสิร์ฟอาหาร

***  อนามัยของการประกอบอาหาร

***  การควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บรักษาอาหาร / วัตถุดิบที่ถูกต้อง

 
 
 

 Sanga  Intajak.

                                    พัก 15 นาที

 

***  มาตรการการตรวจสอบเรื่องคุณภาพ  ความสะอาดและความปลอดภัยด้านอาหารและสถานที่ประกอบการ ของ Mattilsynetและบทลงโทษ

***  สิทธิและอำนาจของ Mattilsynet ในการเข้าตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารทุกขนาดทุกประเภทตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

***  กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ Mattilsynet ที่ควรรู้

 
 
    Mattilsynet   
Seniorinspektør.

                                     พัก 15 นาที

 

***  การจัดแบ่งพื้นที่ครัวอย่างถูกสุขลักษณะ

***  มาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ

***  แนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหาร

 
 

  Sanga Intajak.

*** โรคติดต่อ  เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียที่สามารถติดต่อได้ทางอาหารขั้นพื้นฐาน                     

***  สัตว์พาหะนำโรค  วิธีการควบคุมดูแลและกำจัด
*** คุณภาพของน้ำดื่มและน้ำที่นำมาใช้ในการประกอบอาหาร
 
 
  Sanga Intajak.

                                      พัก 20 นาที

 
***  แนะแนวทางเกี่ยวกับเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเปิดร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารทุกขนาดทุกประเภท

***  การทำครัวที่บ้าน / การเช่าครัวเพื่อทำธุรกิจขนาดเล็กและกฎต่างๆที่ควรรู้

 
Orawan  Mejia.
 
*** จัดแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมและรายงานผล
 
 
  
 
      - วิทยากรผู้สอน/ฝึกอบรม : Sanga Intajak.  

       BSc in Nursing, MSc in Health Economics and PHdc in Bioethics.              

     - วิทยากรรับเชิญจากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค:     

       Mattilsynet  Seniorinspektør .

    - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการอบรม : Orawan T.Mejia. 

      Kjøkken nestleder (26 år). HMS for øverste leder og Internkontroll IK-mat med HACCP. Brannvernleder.     

     ทางสมาคมได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอาหาร ( mattilsyn ) เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ " ระบบการควบคุมการทำอาหารให้ปลอดภัย "  โดยใช้หลักสูตรการสร้างมาตราการการควบคุมเพื่อป้องกัน   วิเคราะห์สาเหตุเพื่อลดความเสี่ยง   จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา   รวมถึงโรคภูมิแพ้อาหารและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน  การดูแล/ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เกิดอาการแพ้อาหารอย่างเฉียบพลันก่อนถึงมือเเพทย์  

จุดประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการยกระดับมารตราฐานของธุรกิจครัวไทย  คนไทยและอาหารไทยให้มีศักยภาพสู่มาตราฐานสากล  สร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น   

      ท่านสามารถนำใบประกาศไปใช้ประกอบเอกสารเพื่อการเปิดธุรกิจทางด้านร้านอาหาร   ประกอบการสมัครงานเกี่ยวกับด้านอาหารและใช้สำหรับประกอบการเช่าสถานที่ขายของในงานไทยแฟร์หรืองานแสดงร้านอาหารทั่วไป  

             
 
 
 
 
รายละเอียดงาน Thai Fair ปี 2017.
 
 
วัน เสาร์  ที่ 10  juni  2017.
สถานที่ : Tårnplassen 2, ( Tinghuset)
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ อรวรรณ  ตรงต่อศักดิ์  เบอร์ 97 08 81 36
 
 ปิดรับการจองเต๊นท์เรียบร้อยแล้ว    
 
 
 
 
   
 
 
 
   คอสอบรมมาตรฐาน สบส.
 
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

Health Service Standards for Oversea Establishme

 มาตรฐาน สบส.

                                                                          Certified by Ministryof Public Health

                       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุขกรมการอนามัย  กระทรวงวัฒนธรรมสถานเอกอัคราชฑูตไทย ออสโล นอร์เวย์ และ Thai massasje forening.

                     ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจบริการสุขภาพ  จึงได้กำหนดใช้มาตรการในการควบคุมดูแลธุรกิจดังกล่าวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศว่าเมืองไทย ของเรามีกฎหมายที่จะควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ  รวมถึงไม่มีลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวมของชุมชนในประเทศนั้นๆ

                   ต่อไปสถานประกอบการใดที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพ สบส. จึงถือเป็นที่ยอมรับตามสากล สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ      

                   ในปี 2017 จะมีการจัดอบรมมาตรฐาน สบส. ที่วัดไทยนอร์เวย์ (ออสโล)  ส่วนกำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง 

                         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ  อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์  เบอร์ 97 08 81 36 ( TFH ) หรือ

คุณ อังคณา Skifjeld.( แอ้ม)  เบอร์ 47 14 09 90 (Thai Massasje Forening)

                                                                                                                         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                    

More...

More...

More...sponser


Copyright © 2011 All Rights Reserved.