ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot

 

  เรียน...ทุกท่านที่เคยผ่านการอบรม  ท่านที่กำลังจะเข้ารับการอบรม  สมาชิกของสมาคมฯ  และรวมถึงสังคมคนไทยในประเทศนอร์เวย์ทุกท่าน

         เนื่องจากได้มีบุคคลที่เป็นคนไทย 2 ท่านที่เป็นผู้ไม่หวังดีและมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้สร้างเรื่องและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าเผยแพร่ทางระบบสื่ออินเตอร์เน็ต       

ทำให้สมาคมฯ และประธานสมาคมฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงกับการกระทำดังกล่าว  โดยการกระทำนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างเป็นวงกว้าง 

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและลดความน่าเชื่อถือของสมาคมฯ ประธานสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ

           ทางสมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่เราได้ปล่อยให้บุคคลทั้ง 2 ดังกล่าวได้ป้อนข้อมูลอันเป็นเท็จนำเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตให้มากที่สุด

เพื่อเป็นการเก็บหลักฐานในการดำเนินคดีความและเพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวให้เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น การติดต่อสอบถามไปยังสถานที่หรือหน่วยงานที่บุคคล

ทั้ง2 ได้นำมาแอบอ้างและพาดพิงถึงเพื่อทำให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่บุคคลทั้ง 2 ได้สร้างขึ้นนั้นมีความน่าเชื่อถือ 

ทางสมาคมฯ ได้มีเอกสารชี้แจงตอบกลับจากหน่วยงานที่บุคคลทั้ง 2 ได้แอบอ้างและพาดพิงถึงเป็นหลักฐานที่ระบุข้อความแบบชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการและได้ทำการรวบรวมเอกสารชี้แจงมีรายการดังต่อไปนี้

*** เมื่อวันที่ 13.02.2019 ได้นำเอกสารอันเป็นเท็จและข้อความที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทั้งหมดนำไปแจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลทั้ง 2

*** เมื่อวันที่ 13.02.2019 ได้นำเอกสารหลักฐานการเขียนร้องเรียนเรื่องการจัดอบรมของทางสมาคมฯ ไปที่ Mattilsynet, Bergen โดยบุคคลดังกล่าว

ได้เขียนข้อความกล่าวหาทางสมาคมฯ ว่าได้แอบอ้างองค์กรณ์ของ Mattilsynet เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและอื่นๆ 

ทาง Mattilsynet, Bergen อยู่ระหว่างการทำเอกสารยืนยันส่งมาให้กับทางสมาคมฯเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีความและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมเป็นลำดับต่อไป

*** เมื่อวันที่ 15.02.2019 ทางสมาคมฯ ได้ทำเอกสารสอบถามไปยังสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ. กรุงออสโล

เรื่อง...ที่ได้มีบุคคลแอบอ้างนำสถานฑูตฯ และท่านเอกอัครราชฑูตมากล่าวอ้างโดยมีข้อความว่า 

" ท่านฑูตยังไม่ช่วยและไม่สนับสนุนโครงการ ท่านยังบอกเลยว่าไม่กล้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงด้วยหรอก

เพราะเป็นสมาคมที่หาเงินและหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง"  นั้นเป็นความจริงหรือไม่ ?

ในวันที่ 18.02.2019 ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสถานฑูตฯ ได้โทรหาประธานสมาคมฯ และได้อธิบายชี้แจงว่าทางสถานฑูตฯ และทางท่านเอกอัครราชฑูต

ไม่เคยกล่าวและไม่เคยมีความคิดที่เป็นอคติใดๆต่อทางสมาคมฯ  ดังนั้นข้อความดังกล่าวจึงเป็นการให้ข้อมูลเท็จ

และบุคคลใดที่ต้องการสอบถามถึงเรื่องนี้สามารถโทรสอบถามทางสถานฑูตได้โดยตรงที่ คุณ เอ๋ เบอร์ 95 79 80 63

เพราะทางสถานฑูตฯ ยินดีให้คำชี้แจงต่อคนไทย  เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในสังคมและป้องกันความเสียหายที่จะตามมาเพราะการถูกแอบอ้างดังกล่าว 

*** เมื่อวันที่ 28.02.2019 ทางสมาคมฯ ได้ทำเอกสารสอบถามไปยังสถานที่จัดการอบรม ( Barnehagen )

เรื่องว่า...ได้มีบุคคลใดได้จ่ายเงินชำระค่ายกเลิกการเช่าสถานที่ในการจัดอบรมแทนสมาคมฯ เป็นจำนวนเงิน 2.700 kr. หรือไม่ ? 

เพราะในเมื่อทางประธานสมาคมฯ ได้โทรไปยกเลิกการเช่าด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทาง Barnehagen ก็ได้แจ้งแล้วว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในการขอยกเลิก

สัญญาเช่าใดๆ 

แต่ทำไมจึงได้มีบุคคลนำเอาสถานที่ Barnehagen มาใช้แอบอ้างว่าได้ทำการชำระเงินค่ายกเลิกการเช่าสถานที่แทนสมาคมฯ เป็นจำนวนเงิน 2.700 kr.ได้ ?

และเมื่อวันที่ 28.02.2019 ทางสมาคมฯ ได้รับอีเมลชี้แจงตอบกลับจากทาง Barnehagen ว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินค่ายกเลิกการเช่า  

ไม่มีการจ่ายเงินและไม่มีผู้ใดได้จ่ายเงินค่ายกเลิกการเช่าสถานที่แทนสมาคมฯ ทั้งสิ้น  

 
ทางสมาคมฯ ได้ทำการรวบรวมเอกสารและจัดแสดงหลักฐานต่างๆ โดยการแบ่งหัวข้อและจัดเป็น

หมวดหมู่ เพื่อทำให้สะดวกในการอ่าน

ทำให้เข้าใจง่ายและเพื่อการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมไว้ตามด้านล่างนี้

     ทางสมาคม  Thai Forening Hordaland และวิทยากรด้านการจัดการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย 

ขอยืนยันว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนและการรับรองหลักสูตรจาก ทาง Mattilsynet, Bergen อย่างถูกต้องตั้งแต่ปี 2015

และทุกครั้งที่มีการพัฒนาหลักสูตรหรือมีข้อมูลสำคัญใหม่เพิ่มเติมทางวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของ Mattilsynet, Bergen จะติดต่อสื่อสารและพัฒนาบทเรียนร่วมกันตลอด

และใบประกาศรับรองการอบรมของสมาคมฯ นั้นท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

        สมาคมฯ ได้เริ่มจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยนี้ขึ้นในปี 2015 

ปี 2015 -2017 ทาง Mattilsynet ได้ส่งวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรณ์โดยตรงมาช่วยอบรมร่วมกับทางสมาคมฯ ทุกครั้ง 

ดังนั้นใบผ่านการอบรมของผู้เข้าอบรมในปี 2015-2017 จะมีชื่อของเจ้าหน้าที่ จาก Mattilsynet ระบุอยู่ด้วยทุกใบ

ซึ่งถือเป็นการยอมรับ  การให้ความร่วมมือ การช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาชีพและควบคุมภาควิชาทั้งด้านทฤษฎีและการปฎิบัติของวิทยากรผู้ฝึกอบรมของสมาคมฯ ว่า

ได้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่

และเมื่อต้นปี 2018 ทาง Mattilsynet, Bergen  ได้มีเอกสารแจ้งทางสมาคมฯ ว่าทางสมาคมฯ สามารถดำเนินการจัดอบรมได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่จาก Mattilsynet

มาคอยดูแลอีกต่อไป เพราะทางสมาคมฯ ได้เเสดงให้เห็นแล้วว่าหลักสูตรและวิทยากรของทางสมาคมฯ นั้นมีศักยภาพ  คุณวุฒิและคุณสมบัติเพียงพอ

ที่จะสามารถดำเนินการจัดอบรมได้ด้วยตัวเอง และสามารถออกใบประกาศรับรองการอบรมได้ด้วยตัวเองภายใต้ชื่อองค์กรณ์

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบหลักสูตรกำหนดและต้องคอยประชุมเพื่อรายงานผลการอบรมเป็นระยะกับทางเจ้าหน้าที่ Mattilsyn, Bergen

        เรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมราคา 500-600 โครนั้นทางสมาคมฯ ได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของ

Mattilsynet, Bergen รับทราบมาตั้งแต่ต้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเดินทางและค่าที่พักของวิทยากร 2 ท่าน  ค่าเช่าสถานที่สำหรับการอบรม 

ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม  ค่าคนติดต่อประสานงานและดูแลความเรียบร้อยก่อนและหลังการอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์เสริม  ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียน

และใบประกาศ เป็นต้นฯ ส่วนวิทยากรทั้ง 2 ท่านของทางสมาคมฯ นั้นทำงานแบบจิตอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

 การจัดการอบรมในแต่ละครั้งถ้ามีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วทางวิทยากรจะนำเงินนั้นบริจาคให้กับสมาคมไทยอื่นๆ

เพื่อใช้บำรุงกิจกรรมของสมาคมนั้นๆ หรือนำเข้าเก็บสะสมในบัญชีของทางสมาคมฯ เอง 

เพื่อรวบรวมและนำไปบริจาคสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่ประเทศไทยต่อไป 

ทางสมาคมฯ ไม่ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 500-1.000 โคร ตามที่บุคคลทั้ง 2 ได้สร้างข่าวเท็จขึ้นในสังคม 

และสมาคมทุกสมาคมจะต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่งให้กับทาง Kommune ของท้องถิ่นนั้นๆ ทุกปีจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้ 

ทางสมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแบบเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสสำหรับท่านที่ต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณา  

       ทางสมาคม Thai Forening Hordaland จะไม่ขอกล่าวประนามการกระทำของบุคคลทั้ง 2 ดังกล่าว  ทางสมาคมฯ ขอแค่ชี้แจงข้อเท็จจริง

เพื่อการปกป้องชื่อเสียงของสมาคมฯ   ของวิทยากรทั้ง 2 ท่าน  เพื่อการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแบบซ้ำซากหรือมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ  

และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมคนไทยส่วนรวมในประเทศนอร์เวย์ต่อไปในอนาคต  ถ้าบุคคลทั้ง 2 จะทำการลงข้อมูลกล่าวถึงบุคคลอื่นอีก

ในทางที่เสื่อมเสียโดยการใช้พฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวแบบรุนแรงหรือทำการแอบอ้างองค์กรณ์ใดเพื่อทำให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นดูน่าเชื่อถือเข้าสู่ระบบ

สื่ออินเตอร์เน็ตอีก ท่านทั้งหลายจะได้พิจารณารู้เท่าทันการกระทำและพฤติกรรมว่าสมควรจะเชื่อถือและให้มูลค่ากับข้อมูลที่บุคคลทั้ง 2 นั้นกล่าวถึงหรือไม่  

                                                                                                            อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์

                                                                                             ประธานสมาคม Thai Forening Hordaland 

****************************************************************************************************************************************
 
 สมาคมฯ ได้ดำเนินการแจ้งความเมื่อวันที่ 13.02.2019

สรุปผลการแจ้งความ...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้พิจารณาและดำเนินการ

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้สมาคมฯ นำข้อมูลและหลักฐานจริงมาแสดงและอธิบายต่อสื่อ  เพื่อการปกป้องสิทธิและความชอบธรรมของสมาคมฯ

และเพื่อการยุติการถูกคุกคามจากบุคคลทั้ง 2 ในเบื้องต้น

โดยหลักฐานตามด้านล่างต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นหลักฐานจริงที่ไม่มีการ สร้างขึ้น แต่งเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น และเป็นหลักฐานที่ทางสมาคมฯ

เราได้ให้ไว้กับทางเจ้าหน้าที่และได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วเช่นกัน


 

เอกสารการแจ้งความมีเนื้อหาพร้อมคำแปลดังนี้
 
 
 
 
                                                                                                                    หลักฐานการโอน
 
 
 
 ********************************************************************************************************************************************
 
เมื่อวันที่ 28.02.2019 ได้ทำเอกสารสอบถามไปยังสถานที่จัดงานและได้รับเอกสารยืนยันตอบกลับ
 
เอกสารมีเนื้อหาพร้อมคำแปลดังนี้
 
  คำแปล...

     สมาคมฯ ต้องการการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง

    ดิฉัน อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์ ประธานสมาคม Thai Forening Hordaland ต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่ในเดือน เมษายน ปี 2018

    เมื่อเดือนมีนาคม ปี2018 ทางสมาคมฯ ของเราได้ทำการเช่าสถานที่โดยผ่านคนกลางที่ใช้นามสกุล Ingebritsen และ Nuchanath S. Rød

    สำหรับการจัดคอสและทางสมาคมฯ ได้ชำระค่าเช่าแล้วเป็นจำนวนเงิน 2.100 โคร + 600 โคร ค่าใช้สถานที่เกินเวลา  ทุกอย่างในครั้งนั้นได้จบลงเป็นที่เรียบร้อย 

โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรในเดือนมีนาคม

แต่คอสที่เราจะจัดอบรมในเดือนเมษายนเราได้ทำการยกเลิก

    ดิฉัน อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์ ได้เป็นคนโทรไปสอบถามเกี่ยวกับ

 ค่าเช่าสถานที่จริงๆ แล้วราคาเท่าไร?   ค่าใช้สถานที่เกินเวลาต้องจ่ายอย่างไร?  และการบอกยกเลิกสัญญาเช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่?

     เหตุผลเพราะเรื่องค่าเช่าที่ไม่นิ่งระหว่างคนกลางกับทางเรา  เราเลยได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าครั้งต่อไป 3 อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนงานกับ Ingebritsen และ Nuchanath S. Rød 

การยกเลิกสัญญาเช่าทางเราต้องจ่ายเงิน 555 โคร สำหรับการยกเลิกสัญญา

       หลังจากที่ทางเราได้จ่ายเงินไปแล้วได้มีการถามให้จ่ายเพิ่มอีก 555 โคร ด้วยเหตุผลว่าเราได้จองไว้ 2 วัน  แต่ครั้งนี้ทางเราเลือกที่จะไม่จ่ายและได้ทำการติดต่อโดยตรงกับสถานที่ Barnehagen

และได้แจ้งว่าทางเราคือผู้เช่าสถานที่ในการจัดอบรม รวมถึงถามเรื่องค่ายกเลิกสัญญาเช่า

      เมื่อ Nunchanath S. Rød รู้ว่าทางสมาคมฯ ได้ติดต่อไปยังผู้ปล่อยเช่าสถานที่โดยตรง  จึงได้รีบโอนเงินจำนวน 555 โครคืนให้สมาคมทันที (หลักฐานดังแนบ) 

     ทางเราได้สอบถามถึงบิลค่าเช่าของเดือนมีนาคมจาก Ingebritsen กับ Nuchanath S. Rød แต่จนถึงวันนี้ทางเราก็ไม่ได้

       เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ เราได้รับทราบมาว่าทางเราได้ถูกคุกคามโดยมีผู้สร้างข้อมูลเท็จออกสู่สื่ออินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นที่สมาคมฯ และประธานสมาคมฯ

เป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายในสังคมไทยและสร้างความเข้าใจผิด

       Ingebritsen และ Nuchanath S.Rød ได้ลงข้อมูลทางสื่ออินเตอร์เน็ตว่า Ingebritsen ได้ทำการจ่ายเงินส่วนตัวเป็นจำนวน  2.700 โคร แทนสมาคมฯ

ที่ได้บอกยกเลิกสัญญาเช่าในเดือนเมษายน

      คำถามคือ มันเป็นความจริงหรือไม่? ที่ Ingebritsen ได้จ่ายเงินจำนวน 2.700 โครให้กับทางเธอ  สำหรับการที่สมาคมได้บอกยกเลิกสัญญาเช่าในเดือนเมษายน

      เพราะตอนที่ฉันโทรไปถามว่าการยกเลิกเลิกสัญญาเช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? ทางเธอได้ตอบกลับมาว่าการยกเลิกไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เราจึงได้ตกลงกันว่า

เดือนเมษายนทางเราขอยกเลิก

ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมฯ จึงต้องการขอข้อมูลที่ถูกต้องจากพวกเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้

     เมื่อวันที่ 13.02.2019 ทางสมาคมฯ ได้ทำการแจ้งความ Ingebritsen กับ Nuchanath กับทางตำรวจที่ Bergen เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการมีพฤติกรรมข่มขู่ กลั่นแกล้ง  ก่อกวน  หมิ่นประมาท 

คุกคามและเผยเเพร่ข้อมูลเท็จมากมายเกี่ยวกับสมาคมฯ ให้กับสังคมไทย 

 ขอบคุณล่วงหน้า

 อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์

ประธานสมาคม Thai Forening Hordaland 
                                               เอกสารยืนยันตอบกลับจากทาง Barnehagen เมื่อวันที่ 28.02.2019
  **********************************************************************************************

หลักฐานที่ นุชนาถ ได้กระทำการกล่าวหาสมาคมฯ และนำเข้าสู่สื่ออินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับการแจ้งสมาคมฯเรื่องการเปิดคอสอาหารปลอดภัยว่าถูกต้องหรือไม่? และทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของสังคม ไปที่ Mattilsynet
  ทางสมาคมฯ ได้รับเอกสารตอบกลับจาก Mattilsynet, Bergen เมื่อวันที่ 29.03.2019

เพื่อใช้เป็นการยืนยันและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม
 
   คำแปล...

สรุปผลการประชุมของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

การประชุมได้มีขึ้นที่ สำนักงาน Mattilsyn เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

โดยมี Orawan Trongtorsak และ Sanga Intajak จากสมาคม Thai Forening Hordaland กับ

เจ้าหน้าที่ Matiilsynet Margrethe Wold.

สาเหตุของการประชุมเนื่องจากทางสมาคม Thai Forening Hordaland ได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบการลงทะเบียนกับทาง Matiilsynet ว่าได้ทำถูกต้องหรือไม่,

และต้องการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการอบรมที่ได้จัดทำอยู่ว่าจะต้องผ่านการรับรองโดยตรงจาก Mattilsynet หรือไม่

พวกเธอได้ลงทะเบียนกับทาง Mattilsyn โดยการควบคุมดูแลภายใต้ชื่อ Thai Forening Hordaland

หมายเลขทะเบียน 996630307 อย่างถูกต้องตามกฏระเบียบปฎิบัติทุกประการ

โดยทางพวกเธอได้ทำจัดหลักสูตรการอบรมให้กับสมาชิกผู้ที่จะเริ่มหรือผู้ที่กำลังทำเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหาร  พวกเราได้มีการจัดการประชุมร่วมกันกับทางพวกเธอ

เพื่อช่วยชี้แนะแนวทางและสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในหลักสูตร, รวมถึงพวกเราได้เคยมีโอกาศเข้าร่วมให้ข้อมูลในการอบรมด้วยในบางครั้ง 

 โดยทางเราได้รับคำถามว่าหลักสูตรการอบรมนี้จำเป็นไหมที่จะต้องผ่านการรับรองโดยตรงหรือผ่านการอนุมัติโดยตรงจากทาง Mattilsynet

มันไม่จำเป็น, และพวกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการรับรองหรือทำการอนุมัติใดๆ

เพราะได้มีบุคคลอื่นเช่นกันที่จัดอบรมหลักสูตรต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดและเกี่ยวกับกฏระเบียบต่างๆในสถานที่ประกอบการของตัวเองซึ่งตรงนี้

Mattilsynet ก็ไม่สามารถควบคุมและรับรองได้แต่เราสามารถแนะนำได้, เช่นเดียวกับพวกเธอ

พวกเราได้มีการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างของหลักสูตรไว้  เพราะพวกเราได้เห็นถึงความมีประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับ

สิ่งที่ต้องปฎิบัติตามของกฏระเบียบด้านอาหาร

ทางเราได้ส่งเอกสารรับรองไปก่อนหน้านี้แล้ว ตอนนี้ก็ได้ส่งให้พวกเธอทางอีเมลอีกครั้ง

(เอกสารฉบับนี้ได้รับการรับรองจากหัวหน้าฝ่ายและผู้ตรวจการระดับสูง)        

 ******************************************************************************************************************************************

 
 


หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.