ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
ลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล

 

 

ลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.tfhnorway.com 

โปรดทำความเข้าใจ และ ตกลงยอมรับว่า

บรรดารายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ข้อความ บทความ ข้อมูล รายชื่อสมาชิก รูปภาพ กราฟฟิค โลโก้สมาคมหรือส่วนประกอบอื่นๆ การให้บริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ของสมาคมนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสมาคมและเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ Thai Forening Hordaland แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดปลอมแปลง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง (เป็นลายลักษณ์อักษร) จาก Thai Forening Hordaland ทางสมาคมจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 ข้อมูลส่วนบุคคล / ลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล

กรณีชื่อ-นามสกุลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของทางสมาคมแล้วนั้น ทางสมาคมขอนำชื่อของท่านบันทึกลงในฐานข้อมูลของรายชื่อสมาชิกและปรากฏอยู่บนหน้าเวปไซด์ของสมาคม เนื่องจากทางสมาคมต้องการให้มีความโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสมาชิก เพื่อป้องกันความผิดพลาดตกหล่นในจำนวนสมาชิกและสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลขั้นพื้นฐานถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของสมาชิกที่ทางสมาคมมีอยู่ ทางสมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุด

กรณีของรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ทางสมาคมของเราได้เปิดให้บริการสำหรับคนทั่วไปทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาติดตามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆรวมไปถึงการชมรูปภาพกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมได้โดยไม่ต้องใส่รหัสหรือพาสใดๆ เพื่อความสดวกสบาย รวดเร็วและไม่ยุ่งยากในการให้บริการ

ดังนั้นทางสมาคมจึงขอทำการแจ้งสมาชิกทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องชื่อและนามสกุลของท่านและขอทำการแจ้งกับท่านที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกเกี่ยวกับรูปภาพในการทำกิจกรรมต่างๆของสมาคมที่ปรากฏว่า

ท่านใดที่ไม่ต้องการให้ชื่อ-นามสกุลหรือรูปภาพของท่านปรากฏอยู่บนหน้าเวปไซด์ของทางสมาคม กรุณาติดต่อมาได้ที่คณะกรรมการผู้รับเรื่อง " ติดต่อร้องเรียน " ได้ทันที

 ท่านสามารถโทรมาแจ้งได้โดยตรงหรือแจ้งผ่านทาง E-MAIL

ชื่อ – เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

 

   

     คุณ สง่า  อืนทะจักร

46 34 90 49  

        sintajak@hotmail.com

 

 

 

 

ทางสมาคมจะทำตามข้อเรียกร้องในการลบชื่อ-นามสกุลหรือลบรูปภาพของท่านออกไปจากข้อมูลในหน้าเวปไซด์ในเวลาไม่เกิน2วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมได้รับเรื่องจากท่านแล้วและเมื่อทางสมาคมได้ปฏิบัติตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสมาคมจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งผลกลับไปถึงท่านโดยตรงอีกครั้ง

ทางสมาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างดีและยินดีให้ท่านได้แจ้งเข้ามา ทางสมาคมพร้อมที่จะปฎิบัตตามโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

แจ้งไว้ณ.วันที่ 10.05.2011

อรวรรณ ตรงต่อศักดิ์

( ประธานสมาคม )

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.